Profesia: shmatka
Hobi: shmatkane
Obrazowanie: Doktorat na tema shmatkane i magistratura po lentiaistwo
Lubima duma: shamatkam se
Lubimo zanimanie: da se shamtkam
Omrazna duma: rabota
Bat Ico (2006)
Bat Ico II (200x pa moje i 199x)
E tuka si gubia wremeto (199x) Beket --> ili oshte "Tapoto"